هنرجویان گرامی میبایست با توجه به برگه های تمرین و تعداد جلسات (۱۲ جلسه) هماهنگی های لازم انجام دهند.