اصطلاحنامه

با سلام به هنرجویان و هنردوستان گرامی, در این سری مقالات با اصطلاحات کاربردی در موسیقی آشنا میشویم تا بتوانیم با اطلاع از این اصطلاحات قطعات را به خوبی اجرا نماییم.

در اولین قسمت این سری به اصطلا حاتی میپردازیم که کاربرد بسیاری در دنیای موسیقی دارندو مربوط به شدت اجرای یک نت یا مجموعه ای از نت ها میباشد.(درباره شدت در بخش تئوری صحبت شد.)

قویترین حالت ممکن اجرا کردن

فورتیسیمو ( بسیار قوی اجرا کردن)

فورته (قوی اجرا کردن)

متسو فورته (نسبتا قوی اجراکردن)

متسو پیانو (نسبتا ضعیف اجرا کردن)

پیانو (به آرامی اجرا کردن)

پیانوسیمو (بسیار آرام اجرا کردن)

آرام ترین حالت ممکن اجرا کردن

 

پس از آشنایی با اصطلاحات مربوط به شدت نواختن با قسمتی از اصطلاحات مربوط به سرعت اجرا میپردازیم :

Untitled

در این قسمت  از اصطلاحنامه به اصطلاخاتی میپردازیم که بر روی معمولاُ خطوط حامل مشاهده میشوند :

آچیاکاتورا ( نت زینتی) : نت کوچکی که قبل از نت اصلی آمده و با ارزش زمانی بسیار کم اجرا میشود.

  • music-acciaccatura
  • آپوجیاتورا : نتی کوچک که قبل از نت اصلی میآید نصف ارزش زمانی نت اصلی اجرا میشود.

appoggiatura-ex4

  • گروپتو (قلاب) : قلاب به دو صورت بالا و پایین مشاهده میشود و در صورت مشاهده این علامت باید به جای اجرای ساده نت آنرا با نت های بالا یا پایین نت تزیین شود.
  • download
  • مردان (گزش) : مردان نیزمانند گروپتو بر دوگونه فوقانی و تحتانی است. در گزش فوقانی به سرعت نت بعد از نت اصلی نواخته و سپس به آن بازگشته میشود . در گزش تحتانی چنین عملی با نت پایین نت اصلی اتفاق می افتد.
  • download-1
  • تریل : حرکت سریع بین نت اصلی و نت بعدی آن با توجه به ارزش زمانی نت اصلی را تریل میگویند.
  • آکسان : اگر علامت (<) بالای یک نت مشاهده شود، آن نت با تاکید اجرا میشود.